ReMida.dkReMida-centre er nonprofit opsamlingssteder, hvor overskudsmaterialer fra forskellige virksomheder opsamles og distribueres videre som ressourcer, der kan genanvendes på nye måder. Centrene ønsker at påvirke en eksisterende køb- og smid-væk-kultur og i stedet for fremme en kultur, der udnytter og overvejer muligheder i kasserede materialer. ReMida materialerne udfordrer og understøtter børn og voksnes læring og læreprocesser. Det narrative, sprog, kulturer og samarbejde understøttes af disse anderledes undervisningsmaterialer. På ReMida-centrene kan børn og vokse omskabe tilsyneladende værdiløse ting til smukke og fantasifulde udtryk. Centrene er opkaldt efter Kong Midas, fordi alt, hvad han rørte ved, blev til guld.

Der er i forskelligt omfang tilknyttet undervisere på landets ReMida-centre. Nogle centre tilbyder forløb til både dagplejen, vuggestuer, børnehave og skoler, der tager udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds ønsker. Det kan fx være ”Byg en bro” eller ”Mellem himmel og hav ”. Kun fantasien sætter grænser. Forløbene giver børn mulighed for at lege med materialer, der udfordrer deres læring, kreativitet , fantasi og samarbejde..

ReMida Centrene tilbyder kurser for pædagoger.

Der er ReMida Centre i Odense, Jelling, Randers, Hedensted og Hirtshals. ReMida Centrene er oprettet med støtte fra forskellige fonde, virksomheder og kommuner. De danske ReMida-Centre samarbejder internationalt med centrene i Reggio Emilia, Napoli, Casal Grande, Lecco, Torino i Italien og Perth i Australien, Tyskland, Sverige og Norge m. fl. For nærmere oplysninger om de muligheder de forskellige ReMida Centre tilbyder, kontaktes Centrene.

Se www.remida.dk eller www.reggioemilia.dk.

Find ReMida Centrene her:


ReMida Center Jelling
Amhøjvej 14
7300 Jelling

Kontaktperson: Anna Hansen

ReMida Center Randers
Erik Menveds Plads 2, 1. sal.
8900 Randers C

Kontaktperson: Rita Willum

ReMida Center Hedensted
Vejlevej 21
8722 Hedensted

Kontaktperson: Jeanette H. Würtz
Tlf. 24787513

ReMida Center Odense
Toldbodgade 5-7
5000 Odense C